Dessa villkor gäller alltid för Refurbly Flex mobiltelefonuthyrning (“Tjänsten”) till konsumentkunder hos Refurbly. Om du inte är konsumentkund, vänligen kontakta oss på support@refurbly.se.

Genom att teckna dig för tjänsten Refurbly Flex godkänner du och omfattas av villkoren i detta dokument. Vänligen läs igenom och se till att du förstår dessa villkor innan du tecknar dig för Tjänsten.

1. Definitioner

“Refurbly” avser Refurbly AB (organisationsnummer 559160-2890, adress Drottninggatan 40, 702 22 Örebro, Sverige), ett svenskt bolag. ”Du” avser kunden som gör en beställning på Refurbly:s webbplats. ”Villkor” avser villkoren på denna sida.

“Tjänsten” avser Refurbly:s tjänst Refurbly Flex för mobiluthyrning, som kunder kan använda för att hyra en mobiltelefon från Refurbly.

”Refurbly Garanti” avser den kommersiella garanti som Refurbly lämnar på sina telefoner.

“Dag” avser en arbetsdag. Veckoslut och helgdagar räknas inte som arbetsdagar.

”FMI” avser funktionen Hitta min iPhone i Apple iPhone-telefoner.

”IMEI” avser den internationella identiteten för mobil utrustning.

2. Kund

Genom att registrera dig för Tjänsten godkänner du och omfattas av dessa Villkor. Du är skyldig att lämna dina fullständiga kontaktuppgifter när du tecknar dig för Tjänsten, inklusive ditt namn, fakturerings- och leveransadress, aktivt telefonnummer och e-postadress. Du är ensamt ansvarig för riktigheten i den information du tillhandahåller Refurbly och ansvarar för alla kostnader som orsakas av att du lämnar felaktiga kontaktuppgifter.

Genom att registrera dig för Tjänsten bekräftar du att du innehar myndighetsålder att kunna omfattas av dessa villkor och teckna dig för Tjänsten.

Kunduppgifter lagras i Refurbly:s kundregister och används för att upprätthålla och hantera kundrelationer. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Refurbly:s integritetspolicy, som finns tillgänglig på Refurbly:s webbplats.

3. Uthyrningstjänsten

Refurbly Flex är en telefonuthyrningstjänst från Refurbly som kunder kan använda för att hyra mobiltelefoner under en bestämd tidsperiod. Mobiltelefonerna kontrolleras och renoveras av Refurbly:s experter innan de finns tillgängliga på Tjänsten. Refurbly betygsätter mobiltelefonerna utifrån utseendemässigt skick. När du registrerar dig för Tjänsten väljer du önskad modell, färg, minneskapacitet och kosmetiskt skick för den mobiltelefon du vill hyra.

Som kund hos Refurbly Flex erbjuds du möjligheten att köpa ut din hyrda telefon före avtalets utgång. Vi vill dock informera om att vi avråder från detta då det innebär att försäkringsskyddet som är knuten till prenumerationen upphör omedelbart vid köp. Den som ändå väljer att gå vidare med utköp behöver kontakta vår kundtjänst för en aktuell prisuppgift. Observera att en avgift tillkommer för processen. Efter bekräftelse och genomförd betalning överförs telefonens äganderätt till kunden. Vi rekommenderar alla kunder att noggrant överväga sitt beslut med tanke på försäkringsskyddets upphörande och den tillkommande avgiften.

Mobiltelefonerna är begagnade och renoverade, och Refurbly garanterar därmed inte att produktens ursprungliga beständighet mot stänk, damm och vatten (IP67- eller IP68-certifiering) fortfarande gäller.

Vi gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt beskriva egenskaperna hos våra produkter, inklusive skick och färger.

4. Hyrtelefonens ägande

Telefonen ägs av Refurbly AB under hela hyresperioden. Hyrtelefonen kan inte köpas av Refurbly efter att hyresavtalet upphör att gälla.

5. Hyresperiod

När du har valt din önskade telefon och godkänt priset debiteras den första månadsavgiften omedelbart genom Stripe kortbetalning, som hanterar återkommande betalningar automatiskt varje månad. Telefonen skickas till dig efter att den första betalningen har genomförts och fått godkänd kreditupplysning.

Hyresperioden räknas från och med det datum som du registrerar dig för tjänsten. Hyresperioden avslutas den dag som telefonen återlämnas till Refurbly. Leverans- och återlämningsdag ingår i hyresperioden såvida inte annat överenskommits.

Efter den initiala hyresperioden på 12 månader kan du välja att a) fortsätta använda tjänsten med samma telefon till oförändrad månadsavgift, b) byta telefon genom att kontakta Refurbly, c) avsluta tjänsten, eller d) köpa loss enheten.

Om du väljer att byta till en annan telefon efter 12 månader måste du beställa byte via Refurbly. Refurbly skickar då den nya telefonen till dig. När du har fått telefonen har du 14 dagar på dig att synka telefonerna och skicka tillbaka den gamla telefonen till Refurbly. Om telefonen inte skickas till Refurbly inom 14 dagar debiteras du skäligt marknadspris för telefonen enligt priset för en liknande telefon på Refurbly:s webbutik.

Om du väljer att fortsätta Tjänsten med samma telefon fortsätter du att betala samma månadshyra som avtalades när Tjänsten tecknades.

6. Avsluta tjänsten

Du har möjlighet att avsluta tjänsten efter 12 månaders hyresperiod. För att göra detta, kontakta Refurbly. Efter att du meddelat att du önskar avsluta tjänsten, har du 14 dagar på dig att returnera telefonen till Refurbly med den fraktsedel som tillhandahålls. Tjänsten anses avslutad när Refurbly har mottagit och bearbetat telefonen.

Om du inte skickar tillbaka telefonen till Refurbly inom 14 dagar efter att du meddelat att du vill avsluta tjänsten, fortsätter vi att debitera dig för tjänsten.

Om du avbryter Tjänsten innan produkten har skickats till dig, genomförs en återbetalning av den första månadshyran till dig. Refurbly utfärdar en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att göra betalningen så snart som möjligt och senast inom 10 arbetsdagar efter att meddelande om att avsluta tjänsten mottas. I vissa fall, till exempel under helgdagar eller av andra skäl, kan återbetalningen ta längre tid. Om Refurbly inte kan utfärda en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att göra betalningen, kommer återbetalningen att ske med en alternativ metod som är acceptabel för dig.

Det är din skyldighet att återlämna telefonen i samma skick som du fick den i. Om telefonen återlämnas till Refurbly i sämre skick än den befann sig i när du först fick den, debiteras du en självriskavgift. Storleken på den avgiften bestäms av telefonens modell och pris. Ingen självrisk tas ut för normalt slitage.

Du är ansvarig för att packa produkterna på ett noggrant sätt så att de skyddas innan du skickar dem till Refurbly. Produkterna ska skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt på det sätt som anges i instruktionerna. Du ansvarar för produkterna tills de har levererats till Refurbly.

För att returnera dina produkter, fyll i det returformulär som du fick med i paketet vid leverans eller som du fått skickat till dig av vår kundsupport. Du måste se till att Hitta min iPhone (FMI) har inaktiverats på telefonen innan du skickar den till Refurbly. Om FMI är på när Refurbly tar emot telefonen förbehåller sig Refurbly rätten att ta ut ytterligare leveransavgifter och/eller servicekostnader från dig. Dessutom kan återbetalningen försenas på grund av att FMI är aktiverat.

7. Priser

Hyrpriser anges på vår webbplats. Dessa priser avser månadsavgiften för den telefon och hyresperiod som valts. Priserna på produkterna inkluderar mervärdesskatt (moms) när det är tillämpligt. Förutom pris för hyran kan ytterligare kostnader tillkomma beroende på leveranssätt, den tjänst som valts och eventuella tilläggsprodukter. Dessa visas innan du bekräftar beställningen.

Refurbly har rätt att justera hyresavgiften för en kommande avtalsperiod. Du informeras om detta senast 30 dagar innan ändringen börjar gälla. Om kunden inte samtycker till ändringen kan han/hon välja att säga upp kontraktet innan det nya priset börjar gälla. Om inget meddelande om uppsägning mottas anses kunden ha godkänt prisändringen. Refurbly meddelar kunden separat om möjligheten till uppsägning och tidsgräns för detta innan det nya priset börjar gälla.

Refurbly förbehåller sig rätten att annullera en hyresbeställning i händelse av tydligt och väsentligt prisfel. Detta avser ett eventuellt prisfel där priset på hyrtjänsten avviker så väsentligt och tydligt från tjänstens normala prisnivå att genomsnittskonsumenten kan anses ha förstått felet i fråga.

8. Betalning

Refurbly accepterar följande betalningsmetoder:

 • Kortbetalning via Stripe med automatiska månadsdragningar på det betalkort som kund anger vid beställning.

Refurbly förbehåller sig rätten att avvisa eller annullera en beställning. Vid eventuella betalningsproblem har Refurbly även rätten att avbryta tjänsten och kräva att kunden omedelbart returnerar alla produkter.

Kunden är skyldig att i god tid informera Refurbly om när giltighetstiden för det registrerade betalkortet löper ut, för att säkerställa att betalningsuppgifterna för abonnemanget är uppdaterade och korrekta.

9. Leverans

Aktuell lista över leveransmetoder finns på Refurbly:s webbplats. Du ansvarar för att förse Refurbly och fraktföretaget med korrekt information för lyckad leverans när du gör din beställning, bland annat din adress och ditt telefonnummer i rätt format.

Orderbehandlingstiden är i genomsnitt 0–1 arbetsdagar efter att den automatiska orderbekräftelsen har skickats. Leveranstiden är vanligtvis 1–3 arbetsdagar. Veckoslut och helgdagar räknas inte som arbetsdagar.

Angivna leveranstider är endast uppskattningar och är beroende av transportören. Refurbly strävar efter att behandla alla beställningar inom ovanstående tidsramar, där så är möjligt. Refurbly ansvarar dock inte för leveransförseningar som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, felaktig information från dig när du lägger beställningen, strejker, väderförhållanden, pandemier, karantäner eller brist på transportbränsle, energi eller arbetskraft.

Om du får en felaktig eller skadad produkt ombeds du informera Refurbly om detta fel inom 72 timmar efter att du har mottagit produkterna. Refurbly förbehåller sig rätten att kräva ytterligare betalning vid retur av felaktiga eller skadade produkter.

10. Refurbly Care

Alla Refurbly Flex-telefoner omfattas av Refurbly Care by Omocom. Refurbly Care är en drulleförsäkring som erbjuds för alla telefoner som Refurbly tillhandahåller. Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust som inträffar inom något land i Norden

För mer information gällande Refurbly Care, vänligen se Försäkringsvillkor

11. Refurbly Garanti

Refurbly tillhandahåller tjänsten Refurbly Garanti för alla hyrtelefoner. Alla fel som omfattas av Refurbly Garanti kommer att repareras av Refurbly. Garantivillkoren anger separat i vilka situationer Refurbly Garanti inte gäller och vilka delar av en telefon som inte omfattas av Refurbly Garanti.

Refurbly Garanti gäller löpande under hyresperioden.

Garantiperioden för telefonbatteriet är endast 12 månader räknat från ursprungligt hyresdatum. Du är berättigad till kostnadsfritt batteribyte var 12:e månad förutsatt att batterihälsan understiger 70% vid den tidpunkt då du kontaktar Refurbly och det aktuella batteriet är en originaldel från Refurbly. Vidare förutsätts att ingen reparation har utförts av tredje part under hyresperioden. Du är skyldig att informera dig om dessa garantivillkor för telefonen innan du börjar använda telefonen.

Du är ansvarig för alla fel som du själv orsakar på telefonen. Detta kan vara att t.ex. tillfoga telefonen fysisk skada, att telefonen inte används enligt instruktionerna eller annat vårdslöst agerande. Observera särskilt följande:

 • En sprucken eller trasig skärm omfattas inte av Refurbly Garanti.
 • Programvarufel omfattas inte av Refurbly Garanti.
 • Borttagning av virus eller annan skadlig kod från telefonen omfattas inte av Refurbly Garanti.
 • Skador på telefonen som orsakats av underlåtenhet att följa instruktioner och/eller i samband med felaktig eller osedvanlig användning av telefonen omfattas inte av Refurbly Garanti.
 • Om du, eller en tredje part, öppnar telefonen fysiskt, upphör Refurbly Garanti att gälla.
 • Skador på telefonen vid transport på grund av vårdslöshet från din sida omfattas inte av Refurbly Garanti. Du är ansvarig för att packa telefonen korrekt för frakt.
 • Refurbly Garanti gäller inte om telefonens serienummer eller IMEI har tagits bort eller på annat sätt gjorts oläsliga.
 • Andra indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakas av att telefonen har gått sönder, såsom förstörelse eller korruption av datafiler, omfattas inte av Refurbly Garanti.
 • Refurbly Garanti gäller inte om telefonens glas/hemknapp/kamera/andra funktioner har gått sönder på grund av t.ex. felaktig och/eller osedvanlig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller har stött emot något.
 • Refurbly Garanti gäller inte om en telefon som hyrs från Refurbly har reparerats av kunden själv eller tredje part utan skriftligt medgivande från Refurbly.
 • Refurbly Garanti gäller inte om telefonen deformeras, har vattenskada eller om någon funktion har slutat fungera på grund av felaktig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller stött emot något.
 • Om du får en ersättningstelefon fortsätter Refurbly Garanti att gälla från ursprungligt hyresdatum.

Refurbly förbehåller sig rätten att debitera 250 kr för leveranskostnaderna i de fall du har varit eller borde ha varit medveten om att garantin upphör att gälla eller om Hitta min iPhone (FMI) är på. Dessutom förbehåller sig Refurbly rätten att begära foton av telefonen innan du skickar in den för garantireparation.

12. Borttappad eller stulen telefon

Om telefonen anmäls stulen eller borttappad debiteras du skäligt marknadspris för telefonen enligt priset för en liknande modell på Refurbly:s webbutik. Refurbly förbehåller sig rätten att anmäla samtliga borttappade och stulna telefoner till myndigheterna. Dessa telefoner kommer att svartlistas.

13. Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa Refurbly:s ansvar i frågor där det skulle vara olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar.

Refurbly ansvarar inte för indirekta kostnader som är en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan, t.ex. intäktsförluster eller förlust av affärsmöjligheter, eller underlåtenhet att leverera produkter eller för att uppfylla någon av våra andra skyldigheter enligt dessa villkor där ett sådant fel beror på en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive men ej begränsat till brand, översvämning, storm, upplopp, inre oroligheter, krig, kärnenergiolycka, terroristaktivitet, strejk, pandemi eller karantän. Refurbly:s maximala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Refurbly:s webbplats ska begränsas till det totala priset på din beställning.

Produktansvaret för defekter är begränsat till eventuell återbetalning av produktens inköpspris minus de mottagna förmånerna.

Eftersom telefonerna är begagnade och renoverade tillhandahåller Refurbly inte ursprungliga inköpskvitton från telefonens ursprungliga ägare och är inte skyldig att göra det.

Vissa funktioner eller tjänster som är tillgängliga på de telefoner som säljs av Refurbly kan kräva att du öppnar ett Apple-användarkonto (inklusive konfigurera en Apple-ID-användare och -lösenord). Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto och för att skydda din kontoinformation, inklusive ditt lösenord. Du får aldrig använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan kontoinnehavarens tillstånd och samtycke. Refurbly kan inte och kommer inte att ta något ansvar för den förlust eller skada som orsakas av att detta ansvar försummas. Refurbly ansvarar inte för bortglömda Apple-ID:n eller -lösenord. I de fall Refurbly inte kan komma åt telefonen för att reparera den eller utfärda en återbetalning pga. ett bortglömt Apple-ID eller -lösenord, kommer Refurbly att returnera telefonen till dig.

14. Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Du kommer att informeras om eventuella ändringar som påverkar dina rättigheter via e-post till den e-postadress du har uppgett för Refurbly. Om ändringarna är till uppenbar fördel för dig har Refurbly ingen skyldighet att informera dig specifikt om dessa ändringar och ändringarna kan träda i kraft omedelbart.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor regleras av gällande lag i Sverige. För reklamation, vänligen kontakta Refurbly på support@refurbly.se eller 019-12 90 20. Om du inte är nöjd med Refurbly:s hantering av ditt klagomål kan du lämna in ett klagomål till ditt lokala konsumentskyddsorgan. Du kan även lämna in ett klagomål på EU:s webbportal för tvistlösning.

16. Kontaktuppgifter

Refurbly AB c/o Mobilverkstan
Drottninggatan 40
702 22 Örebro

Organisationsnummer: 559160-2890
E-post: support@refurbly.se
Telefon: 019-12 90 20

Senast uppdaterad: 2023-06-30